Oturma Derzleri

Oturma derzleri aşağıdaki durumlarda oluşturulur.  • Yapı altındaki zemin katmanının farklı özelliklere sahip olması,
  • Yapının bir bölümünde farklı yüklerin ve farklı davranış gösteren taşıyıcı sistemlerin yer aldığı senaryolar (örn. Bir sanayi yapısı üretim – işleme – depo bölümü & yönetim binası),
  • Yapının bir bölümünde temele gelen ağırlıkların çok büyük değerlere ulaşması nedeni ile zemin taşıma yeteneğinin yapının bir kısmında yetersiz kalması

Oturma derzlerinde, geleneksel alışkanlıkların da etkisi ile üst yapıdaki derz temelde de devam ettirilir. Günümüzde ise bu anlayış yavaş yavaş terk edilmeye başlanmıştır. Değişik oturmaların temelde oluşturacağı etkiler baz alınarak, temel üzerinde derz yapılmadan da farklı çözümler üretilebilmektedir. Bu konuda net bir yaklaşım yoktur. Yapının taşıyıcı sistemine ve zemin durumuna bağlı olarak ekip farklı uygulamalar tasarlayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir